Zásady ochrany osobných údajov – súbory COOKIES

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV JE:

Baubras Poľsko
Janusz Nowak
Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL8133245437
REGON: 181036517
e-mail: biuro@baubras.com

Spoločnosť Baubras sa stará o ochranu súkromia používateľov a informácie zozbierané pomocou cookies slúžia na pomoc pri správe tejto webovej stránky.

Čo sú cookies?

Cookies – sú to krátke textové súbory tvoriace IT dáta, používané na prezeranie obsahu Webových stránok, ktoré sú uložené na koncovom zariadení užívateľa (napr. V počítači). Cookies, ktoré používa https://baubras.com/, sa nepoužívajú na zhromažďovanie osobných údajov používateľov. Užívateľ má možnosť rozhodnúť sa o použití cookies na svojom zariadení.

Správca informuje, že návštevnosť webových stránok je sledovaná štatistikami služby Google Analytics s cieľom zhromažďovať údaje o spôsobe, akým je webová stránka používaná a obľúbená. Používaním webovej stránky správcu užívateľ súhlasí s analýzou svojich údajov pomocou nástroja Google Analytics na účely opísané v tomto bode.

Typy a účel použitia https://baubras.com/ Cookies?

 • Trvalé súbory cookie: ukladajú sa na zariadení používateľa a zostávajú tam, kým sa neodstránia. Ukončenie relácie prehliadača alebo vypnutie zariadenia ich neodstráni zo zariadenia používateľa. Mechanizmus pretrvávajúcich súborov cookie neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov ani akýchkoľvek dôverných informácií zo zariadenia používateľa.
 • Súbory cookie relácie: ukladajú sa na zariadení používateľa a zostávajú tam až do konca relácie prehliadača. Uložené informácie sa potom natrvalo odstránia z pamäte zariadenia. Tento mechanizmus neumožňuje súbory cookie relácie sťahovať zo zariadenia používateľa žiadne osobné údaje ani žiadne dôverné informácie.
 • Používateľ má možnosť obmedziť alebo zakázať prístup cookies k svojmu zariadeniu. Ak použijete túto možnosť, budete môcť používať webovú stránku, s výnimkou funkcií, ktoré svojou povahou vyžadujú cookies.Možnosti určenia podmienok uchovávania alebo prístupu cookies
 1. Užívateľ môže nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies, pričom určí podmienky ich uloženia a prístupu cookies k zariadeniu používateľa. Zmeny nastavení uvedených v predchádzajúcej vete môže vykonať užívateľ pomocou nastavení webového prehľadávača alebo pomocou konfigurácie služby. Tieto nastavenia môžu byť zmenené najmä tak, že blokujú automatickú manipuláciu s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo informujú o každom ich umiestnení do užívateľského zariadenia. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov cookie sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webového prehľadávača). Nižšie uvádzame, ako môžete zmeniť nastavenia prehliadača v oblasti používania súborov cookie:
  • Prehliadač Internet Explorer
  • Prehliadač Mozilla FireFox
  • Prehliadač Chrome
  • Prehliadač Safari
  • Prehliadač Opera
 2. Užívateľ môže kedykoľvek odstrániť cookies pomocou funkcií dostupných vo webovom prehliadači, ktorý používa.
 3. Obmedzenie používania súborov cookie môže ovplyvniť niektoré z funkcií dostupných na webovej stránke.